Home“Hoe kan ik een goede inhoudelijke muziekles geven?
Welke leerdoelen zijn er en hoe breng ik een leerlijn aan?”

In de Cultuurnota 2017-2020 wordt het belang van de professionalisering van leerkrachten in het basisonderwijs onderschreven. Echter... veel groepsleerkrachten voelen zich vaak niet bekwaam genoeg voor het geven van muziekonderwijs. Slechts 11% van alle groepsleerkrachten vindt dat zij deskundig genoeg zijn om muziekonderwijs te geven.

“Hoe kan ik een muziekles geven met bijvoorbeeld ritme en muziekinstrumenten? Ik speel zelf geen instrument”

Sonata Muziekonderwijs geeft trainingen & workshops en verzorgt studiedagen en co-teachingstrajecten t.b.v. deskundigheidsbevordering op het gebied van muziek binnen het basisonderwijs. Groepsleerkrachten krijgen daarbij praktische tips en tools om deze direct zelf in de klas toe te passen.

“Hoe motiveer je de minder of a-muzikale leerlingen?”

Om ervoor te zorgen dat leerkrachten na een training ook daadwerkelijk met het geleerde aan de slag zullen gaan, is het van belang dat het team dat samen aanpakt. Zodoende staat tijdens deze scholingsbijeenkomsten het uitwisselen van leerwensen, ervaringen en kennis van elkaars expertise centraal.

“Ik ben zelf geen ster in muziek en zingen. Hoe kan ik de muziekles toch op een leuke manier geven door zelf niet zo vals te zingen. En zo ervoor zorgen dat de kinderen wel goed meedoen?”