Sonata Muziekonderwijs

Een Halloween-muziekles voor groep 3

Fluister, fluister in het duister, in het donker van de nacht! Zijn er spoken bij jou in huis? Brrrr, wat griezelig! Of ben jij niet bang voor spoken? De kinderen leren het lied Fluister fluister zingen en maken samen een spannend instrumentaal muziekstuk. ‘Less is more’ want juist het werken met stilte en onverwachte geluiden maakt de muziek griezelig spannend!

Luisteren naar het lied
 • Voer met de kinderen een inleidend gesprek over spoken en Halloween.
 • Deel tekenpapier uit en vraag de kinderen hun kleurpotloden te pakken.
 • Vertel dat je een gedicht* gaat voorlezen en dat de kinderen daarbij een tekening mogen maken.
  Lees het gedicht in zijn geheel voor op een spannende manier: zonder vast ritme, laat stiltes vallen en pas je stemgeluid aan (veelal zacht en soms wat harder om de spanning hoorbaar te maken).
  De kinderen beginnen ondertussen aan hun tekening.
  * Het ‘gedicht’ is de liedtekst van het Spokenlied (zie ook kader: Lied aanleren).
 • Herhaal het voorlezen van het gedicht per couplet.
  Lees 1e couplet drie keer voor en daarna couplet 2 ook meerdere keren. De kinderen kunnen zo tijdens het tekenen aandachtig luisteren naar het verhaal in beide coupletten.
 • Zet dan het Luistervoorbeeld Spokenlied aan terwijl de kinderen doorgaan met het uitwerken van hun tekening.
  Laat het luistervoorbeeld hierna nog 2 x horen en kondig aan dat de kinderen in die tijd hun tekening afronden.
 • Geef de kinderen de instructie om zachtjes hun tekenspullen op te ruimen. Vertel dat je ondertussen nog een keer het Luistervoorbeeld Spokenlied aanzet en vraag de kinderen om mee te zingen.
Spannende muziek
 • Bespreek met de kinderen of ze het voorlezen van het gedicht als ‘spannend’ hebben ervaren. Zo ja, waar komt dat door volgens hen. [Mogelijke antwoorden: zachte stem, veel stiltes tussendoor, soms ineens luidere stem]
 • Vraag aan de kinderen of het lied dat ze daarna hoorden ook in deze sfeer past. Zo ja, wat hoorde je in de muziek? [Mogelijke antwoorden: zachte muziek, langzame muziek, weinig instrumenten. Het begin van het lied is spannender dan aan het eind want de hoofdpersoon in het lied is niet bang voor de spoken, dat hoor aan: meer stemmen zingen, minder pauzes tussen de woorden of zinnen, meer doorgaande instrumentale begeleiding]
 • Deel de kinderen in in tweetallen. Geef ieder tweetal 1 muziekinstrument. Laat de kinderen kort experimenteren met het muziekinstrument. Daarna bepalen zij hoe zij het instrument zullen laten klinken:
  – hard of zacht
  – snel of langzaam
  Ook spreken ze af wie als eerste het instrument mag bespelen.
 • Laat op het bord de lege partituur zien (of teken de partituur op dit moment). Vertel dat dit een muziekstuk gaat worden waarin alle instrumenten meespelen.
  Deel samen met de kinderen de klankpartituur in.

Tot hier is de les openbaar. Wil je de rest van de les ook gebruiken in je klas?
Kijk dan naar 1 van de abonnementen in de Webwinkel.

Lied aanleren
Om een lied te leren zingen, is het wenslijk dat kinderen dit lied meerdere keren beluisteren. Bij de aanleermethode in deze les ligt het accent eerst op de tekst, los van de muziek.
Daarna beluisteren de kinderen de tekst op muziek.
Vervolgens kunnen de kinderen gaandeweg het lied meezingen.

Voorbeeld Klankpartituur