Lydia verzorgt bij ons op school een stukje co-teaching voor leerkrachten en heeft daarnaast een aantal workshops voor het team georganiseerd. Leerkrachten geven aan door co-teaching meer kennis en inzichten te hebben gekregen. De workshops zijn interactief en geven praktische voorbeelden om in de klas te gebruiken. Het inspireert en motiveert.

Antoinette – directeur Kindcentrum Balans Den Haag ( november 2019)


Ik heb met veel plezier deelgenomen aan de co-teaching van Lydia.
Het contact verloopt prettig en de hulp die ik bij de voorbereiding, de les zelf en achteraf door het nabespreken heb gekregen is zeer waardevol. Ik kan lessen beter voorbereiden en vanaf een beginsituatie inschatten wat ik kan aanbieden in de lessen muziek.
Het toepassen van de instrumenten tijdens de lessen gaat me ook beter af. Ik weet wat er beschikbaar is en wat je met welk instrument kan.
Ik probeer naast het enthousiast zelf geven van muzieklessen in mijn eigen groep, ook de andere twee leerkrachten van groep 5 te motiveren om meer met de muzieklessen te doen.
De kinderen genieten van de creatieve lessen en het contact met elkaar door muziek.

Maaike  (maart 2019)


Ik heb afgelopen schooljaar extra begeleiding gekregen bij het geven van muzieklessen voor de kleuters. Mijn voornaamste doel was om extra begeleiding te krijgen bij het uitbreiden van de muzieklessen. Zowel door middel van het gebruik van de instrumenten, maar ook door er een eigen les van te maken door elementen aan een les toe te kunnen voegen. Ik weet nu beter mijn eigen draai te geven aan de lessen van de op school aanwezige muziekmethode Eigenwijs Digitaal en ook het toepassen van de instrumenten gaat steeds beter. Ik heb meer kennis opgedaan over de opbouw van een les en heb veel handvatten gekregen hierbij van Lydia. Zowel de voor- als nabesprekingen bij de lessen waren prettig. Hierdoor had ik het idee goed voorbereid te zijn en dit gaf me tijdens de lessen een zeker gevoel. Momenteel geef ik les in groep 4. Ik ga m’n best doen om mijn opgedane kennis ook hier verder te ontwikkelen. Ik denk dat de kennis die ik heb opgedaan en de goede begeleiding die ik heb gekregen bij de kleuters een goede basis is hiervoor!

Yvette (januari 2019)


Ik heb de lessen als zeer prettig ervaren. De samenwerking met de coach Lydia was heel ongedwongen en ik heb veel van haar geleerd.
Mijn leervraag was: hoe kan ik wat vaker instrumenten gebruiken bij de muziekles en hoe doe ik dat op een leuke, leerzame manier?
Mijn vraag is ruim voldoende behandeld en mijn kennis over het gebruik van instrumenten is toegenomen. Ik durf het nu gewoon. Het is niet zo dat Lydia alles heeft voorgedaan. Ik heb het zelf,  met haar tips en m.b.v. lessen van de methode Eigenwijs, voldoende onder de knie gekregen. Ik had er ook lol in om voor de kinderen een goede, gevarieerde les voor te bereiden.  En Lydia was kritisch, maar ook altijd positief en bereid om te helpen. (Ook tijdens de les zelf, als er kleine veranderingen nodig waren.:))

Carla (december 2018)


Tijdens mijn werkzaamheden als beginnend muziekvakleerkracht in het primair onderwijs heb ik Lydia Nagel geraadpleegd om mijn ervaringen te kunnen delen. Lydia werkt als musicus en docente. Zij denkt vanuit de muziekpedagogiek en heeft ervaring in het hedendaagse muziekonderwijs. Door onder andere informatie over lesmethodes, subsidies, studiedagen e.d. kwam ik aan genoeg materiaal om mijn werk met meer zekerheid te kunnen doen.
De meeste scholen tasten in het duister omtrent de muziekles en laten daardoor veel kansen liggen..
Sonata Muziekonderwijs biedt een goede begeleiding in het opzetten van succesvolle muzieklessen overeenkomstig de hedendaagse eisen en mogelijkheden.

Lisbeth de Jong (januari 2018)


Samen met Lydia heb ik op een goede manier vorm leren geven aan muziekonderwijs in de kleuterklas. Ik kan nu zelf gemakkelijk een echte muziekles opbouwen en daarbij gebruik maken van muziekinstrumenten, ritmes en veel bewegen terwijl ik wel de controle bewaar. Lydia heeft veel ideeën en ervaringen om te delen die direct een aha moment geven en ik meteen in de klas kon toepassen.
Door in elke bijeenkomst terug te koppelen wat er in de klas gebeurde kon ik veel directe feedback en ideeën krijgen.
Alles samen een erg leuke training.

Sofie (maart 2016)


Ik ben heel blij met Lydia als muziek coach. Heb in een paar lessen al heel veel geleerd! Je krijgt direct bijsturing tijdens het leer- en werkproces. Mijn hulpvraag was om mij te helpen met het geven van muziekles in groep 5. Na de coaching voel ik mij zekerder en heb een beter beeld wat je met de muziekmethode kan doen. Ik kan de methodelessen nu vertalen naar de praktijk. Ook heb ik organisatorisch veel bruikbare tips gekregen waardoor de muziekles beter verloopt.

Silvy (juni 2015)


Via deze weg wil ik benadrukken dat met een muziekcoach het heel leuk, fijn en zinvol lesgeven wordt!!! Je krijgt gelijk ondersteuning. De co-teacher denkt mee met jouw les en je werkt aan eigen leerdoelen. Ik heb veel gehad aan de praktische tips m.b.t. het uitdelen en inzetten van muziekinstrumenten in mijn kleutergroep en ben mij nu bewust van een leerlijn.

Rianne (mei 2015)