Tijdens mijn werkzaamheden als beginnend muziekvakleerkracht in het primair onderwijs heb ik Lydia Nagel geraadpleegd om mijn ervaringen te kunnen delen. Lydia werkt als musicus en docente. Zij denkt vanuit de muziekpedagogiek en heeft ervaring in het hedendaagse muziekonderwijs. Door onder andere informatie over lesmethodes, subsidies, studiedagen e.d. kwam ik aan genoeg materiaal om mijn werk met meer zekerheid te kunnen doen.
De meeste scholen tasten in het duister omtrent de muziekles en laten daardoor veel kansen liggen..
Sonata Muziekonderwijs biedt een goede begeleiding in het opzetten van succesvolle muzieklessen overeenkomstig de hedendaagse eisen en mogelijkheden.

Lisbeth de Jong


Samen met Lydia heb ik op een goede manier vorm leren geven aan muziekonderwijs in de kleuterklas. Ik kan nu zelf gemakkelijk een echte muziekles opbouwen en daarbij gebruik maken van muziekinstrumenten, ritmes en veel bewegen terwijl ik wel de controle bewaar. Lydia heeft veel ideeën en ervaringen om te delen die direct een aha moment geven en ik meteen in de klas kon toepassen.
Door in elke bijeenkomst terug te koppelen wat er in de klas gebeurde kon ik veel directe feedback en ideeën krijgen.
Alles samen een erg leuke training.

Sofie, Openbare Montessori Valkenbos Den Haag


Ik ben heel blij met Lydia als muziek coach. Heb in een paar lessen al heel veel geleerd! Je krijgt direct bijsturing tijdens het leer- en werkproces. Mijn hulpvraag was om mij te helpen met het geven van muziekles in groep 5. Na de coaching voel ik mij zekerder en heb een beter beeld wat je met de muziekmethode kan doen. Ik kan de methodelessen nu vertalen naar de praktijk. Ook heb ik organisatorisch veel bruibare tips gekregen waardoor de muziekles beter verloopt.

Silvy, Margrietschool Zoetermeer


Via deze weg wil ik benadrukken dat met een muziekcoach het heel leuk, fijn en zinvol lesgeven wordt!!! Je krijgt gelijk ondersteuning. De co-teacher denkt mee met jouw les en je werkt aan eigen leerdoelen. Ik heb veel gehad aan de praktische tips m.b.t. het uitdelen en inzetten van muziekinstrumenten in mijn kleutergroep en ben mij nu bewust van een leerlijn.

Rianne, Margrietschool Zoetermeer