Sonata Muziekonderwijs

FAQ

Aanschaf muzieklessen

Kan ik de thema-muzieklessen declareren bij mijn school? We hebben namelijk al een muziekmethode.

Op elke school is een begrotingspost gereserveerd voor onder andere de aanschaf van methodes en abonnementen. Bovendien is in het basisonderwijs meer behoefte aan aanvullende en flexibele leermaterialen naast de vaste methodes. Bespreek met je leidinggevende dat de aanschaf van thema-muzieklessen een belangrijke aanvulling is om jouw werk te professionaliseren.

Ik heb een vraag over een les. Waar kan ik deze stellen?

Een korte praktische vraag over een les (bijvoorbeeld over de te gebruiken instrumenten) kan via het contactformulier op de website gesteld worden. Vragen over het voorbereiden van de les, het geven van de les zelf of ondersteuning bij je muzikale vaardigheden vallen onder coaching. Neem daartoe eveneens contact op via het contactformulier.

Ik zie geen muziekles bij het thema dat ik gebruik in de klas. Kan ik een verzoek doen?

Het contact met de gebruikers van de lessen is heel belangrijk en verzoeken voor themalessen zijn altijd welkom. Zo sluiten de muzieklessen altijd aan bij jouw praktijk.
Op een termijn van circa 6 weken kan het verzoek voor een thema-les worden uitgewerkt. Deze les wordt gepubliceerd in de shop en is daarmee toegankelijk voor iedereen.

Wanneer ik behoefte heb aan coaching valt dat dan onder individuele professionalisering?

Ja, de begeleiding door de muziekcoach draagt bij aan je deskundigheidsbevordering op het gebied van muziek. In je normjaartaak is 5% van je uren beschikbaar voor individuele professionalisering. Deze uren mag je zelf inplannen. Dit gebeurt vaak voorafgaande aan het schooljaar waarin de uren worden gemaakt en in overleg met de werkgever.

Waar kan ik informatie vinden over mijn individuele scholingsbudget?

In de CAO-PO staat dat je recht hebt op 2 uur per week individuele professionele ontwikkeling bij een voltijdbaan (parttimers naar rato). Deze uren hoeven niet per week te worden besteed maar mogen ook geclusterd worden en op een later moment worden gebruikt. Per school is gemiddeld tenminste € 500 per fte beschikbaar voor deze scholingen.
Goed om te weten: in 2020 en 2021 heb je zelfs recht op € 100 extra scholingsbudget!
Op de website van het AOB kan je in een notendop lezen wat de cao-afspraken zijn over professionalisering en nascholing [AOB-Scholing en Cao].

Op mijn school zijn meerdere teamtrainingen gepland. Gaat dat ten koste van mijn uren voor individuele professionalisering?

De door school georganiseerde bijeenkomsten als teamcursussen, teamscholingen, bijeenkomsten over nieuwe methodes en didactische vergaderingen vallen niet onder het scholingsbudget voor individuele professionalisering. Deze uren vallen onder schooltaken.

Ik werk parttime. Heb ik dan ook recht op € 500 scholingsbudget?

Individuele scholing beslaat 5% van je normjaartaak bij een voltijdbaan. Voor parttimers is dit naar rato en daarmee dus ook het beschikbare scholingsbudget. Per school is gemiddeld tenminste € 500 per fte beschikbaar voor deze scholingen. Omdat dus niet elke werknemer recht heeft op een budget van € 500 wordt het geld over het team verdeeld. Het kan dus gebeuren dat voor de professionalisering van de ene leraar € 700 wordt uitgegeven en voor zijn collega € 300. Het scholingsbudget kan in overleg met de werkgever gedurende maximaal drie jaar worden gespaard.

Moet ik 2 uur per week besteden aan scholing? Daar heb ik de tijd niet voor.

Individuele professionalisering beslaat 83 uur per jaar bij een voltijdbaan. Deze uren (5% van je normjaartaak, dus parttimers naar rato) hoeven niet per week te worden besteed maar mogen ook geclusterd worden en op een later moment worden gebruikt. De uren kunnen ook worden gespaard tot scholingsdagen.