Sonata Muziekonderwijs

Investeer in meer muziek in de klas!

Valt het je ook op dat je als leerkracht in de onderbouw niet voldoende themalessen vindt in de muziekmethode op school? Methodes bieden wel veel thema-liedjes aan, maar muzieklessen met alles erop en eraan zoals bewegen, luisteren en spelen op instrumenten zijn in de minderheid. Dat is jammer want je zou graag bij de thema’s in de klas aan muziek willen doen. Lees hier hoe jouw school je kan helpen.

Tip 1

Ben je op zoek naar een muziekles die aansluit op het thema in de klas? Waar vind je zo’n verzameling aan themalessen muziek?
Het antwoord op deze vragen vind je in de Muzieklessen van Sonata Muziekonderwijs. De zijn aan te bevelen náást de reguliere muziekmethodes op school. Muziekmethodes zijn gebaseerd op een leerlijn en het is niet wenslijk om de volgorde van de lessen te veranderen. Dat beperkt je in de mogelijkheid om je actuele thema ook muzikaal te verwerken.
Bij de Muzieklessen heeft iedere les heeft een leerdoel, maar is niet afhankelijk van leerdoelen uit andere lessen. Zodoende kan je gedurende het jaar de les geven die op dat moment past bij het onderwerp dat je behandelt in je klas.
Het contact met de gebruikers van de lessen is heel belangrijk en verzoeken om themalessen zijn altijd welkom. Zo sluiten de Muzieklessen altijd aan bij jouw praktijk.

Abonnement via school
Twijfel je over de aanschaf van een jaarabonnement? Moet je dat als leerkracht uit eigen zak betalen? Dat kan, maar hoeft niet.
De aanschaf van een abonnement op de Muzieklessen náást de muziekmethode op school is een investering in de kwaliteit van het onderwijs. Op elke school is een begrotingspost gereserveerd voor onder andere de aanschaf van methodes en abonnementen (vraag je schoolleiding hiernaar).
Daarnaast is de trend dat er meer behoefte is aan aanvullende en flexibele leermaterialen. Deze ontwikkeling wordt gesteund door de PO-Raad (zie: lees meer)
Neem dit mee bij je gesprek met je leidinggevende.
Tip 2

Oké, je bent eruit. De Muzieklessen waarover je net hebt gelezen spreken je wel aan. Maar wat als je het geven van muzieklessen lastig vindt? Heeft het dan zin om een abonnement te nemen?

Jazeker! Als je er toch niet helemaal uit komt en je hebt voor korte of langere tijd hulp nodig dan kan je via 1 op 1 online coachingsessies geholpen worden. Bijvoorbeeld bij:
– lesvoorbereiding
– feedback over de praktische uitvoering van een les
– vragen over muziekinstrumenten in de klas
– begeleiding bij het verbeteren van je muzikale vaardigheden.

Handig! Bij het aangaan van het abonnement Muzieklessen & Coaching maak je direct gratis gebruik van de Muzieklessen om je projecten met muzikale activiteiten aan te vullen.

Scholingsbudget
In je normjaartaak is 5% van je uren beschikbaar voor individuele professionalisering. Deze uren mag je zelf inplannen.
De CAO-PO geeft aan dat je recht hebt op 2 uur per week individuele professionele ontwikkeling bij een voltijdbaan (parttimers naar rato). Deze uren hoeven niet per week te worden besteed maar mogen ook geclusterd worden en op een later moment worden gebruikt. Per school is gemiddeld tenminste 500 euro per fte beschikbaar voor deze scholingen.
Goed om te weten: in 2020 en 2021 heb je zelfs recht op € 100 extra scholingsbudget!
Je leidinggevende helpt je vast verder.
Lees meer

Lees meer over het scholingsbudget in de CAO-PO op de pagina van het AOB Cao-afspraken scholing

Lees hier in de CAO-PO het artikel over de Tijdelijke extra individuele scholingsrechten

Lees meer over de Scholingsmogelijkheden binnen de CAO op de pagina FAQ

Laat een reactie achter