Sonata Muziekonderwijs

Klanken in Kleuren

Voorbereidend Instrumentaal Onderwijs voor kleuters

Nadat ik in 2012 een doorlopende lijn voor de blokfluitlessen had uitgezet voor kinderen vanaf 6 jaar oud zocht ik naar de mogelijkheid om ook de kleuters van 4 à 5 jaar oud instrumentaal onderwijs te kunnen geven. Terugdenkend aan mijn eigen kleutertijd herinnerde ik mij een schriftje waarin mijn moeder met gekleurde stippen het liedje In Den Haag daar woont een graaf voor mij had uitgeschreven. Dat liedje, en andere liedjes die ik uit het hoofd kende, speelde ik op een clarina. Die kleurtjes-methode van mijn moeder inspireerde mij. Inmiddels had ik ook een goed klinkend klokkenspel ontdekt met gekleurde staafjes. De basis voor de cursus ‘Klanken in kleuren’ was gelegd.

De cursus ‘Klanken in kleuren’ is uitgemond in een muziekmethode van 25 lessen voor kleuters die, met ondersteuning van hun ouders, hiermee Voorbereidend Instrumentaal Onderwijs volgen. De ondersteuning door de ouders is mijns inziens zeer gewenst. Ouders wonen de wekelijkse muziekles  bij zodat zij hun kind thuis kunnen begeleiden bij het oefenen.
De lessen kunnen individueel gegeven worden of in kleine groepjes van 2 tot 4 kinderen.

Clarina

Voorbereidend instrumentaal onderwijs

Tijdens de muzieklessen leren de kinderen op speelse wijze hoe een notenbalk is opgebouwd, dat de plaats van de muzieknoot op de notenbalk overeenkomt met de toonhoogte en dat de vorm van de muzieknoot de toonduur aangeeft. Daarnaast worden verschillende muziektermen zoals piano en forte, en muziektekens zoals bijvoorbeeld het herhalingstekens uitgelegd en toegepast. 
Met verrijkend en uitdagend lesmateriaal wordt de methode ‘Klanken in Kleuren’ gebruikt om in de kleuterleeftijd al te beginnen met het aanleren en begrijpen van het notenschrift.

Toepassing in de lespraktijk

Instrumentaal docenten

De methode ‘Klanken in Kleuren’ is geschikt voor iedere instrumentaal docent die kinderen, die nog te jong zijn om te starten met de instrumentale lessen, alvast in hun lespraktijk willen opnemen. Het maakt niet uit of deze methode wordt gebruikt als opstap voor een blaas-, snaar-, of toetsinstrument.

Muziekverenigingen

Fanfares, harmonieorkesten en brassbands bieden cursussen Algemene Muzikale Vorming aan voor kinderen vanaf 7 jaar. Na deze AMV lessen zijn de kinderen fysiek groot genoeg voor het bespelen van een (blaas)instrument.
De methode ‘Klanken in Kleuren’ kan door muziekverenigingen worden ingezet om kinderen vanaf 6 jaar oud al te betrekken bij de vereniging. Na de cursus ‘Klanken in Kleuren’ kunnen de kinderen doorstromen naar de AMV.

Docenten Kleutermuziek

Op muziekscholen worden cursussen voor kleuters aangeboden. Tijdens deze groepslessen zingen en spelen de kleuters rondom een thema. Na 1 of 2 jaar muziekcursussen voor kleuters volgt vaak nog een AMV-cursus voordat de kinderen overgaan op instrumentale lessen. Voor kinderen met een ontwikkelings-voorsprong of hoogbegaafdheid kan dit lange traject van Algemene Muzikale Vorming te lang duren en demotiverend werken. De methode ‘Klanken in Kleuren’ biedt lesmateriaal dat deze kinderen uitdaagt. De lessen kunnen individueel gegeven worden of in een groepje door het samenvoegen van meerdere voorlijke kleuters. 
Na het volgen van de methode ‘Klanken in Kleuren’ kunnen deze kinderen overstappen naar instrumentale les naar keuze.

Sonor Klokkenspel GS

Klanken in Kleuren | Winkelen

De inleiding bij de methode bevat de onderwijsvisie, de leerdoelen, de toepassing van de muzikale domeinen en een beschrijving van de materialen.

Wil je weten hoe een les is opgebouwd en hoe het lesmateriaal eruit ziet? Bestel gratis de 1e les van Klanken in Kleuren.

Klanken in Kleuren | Les 1 t/m 10

De inhoudsopgave geeft aan wat per les het onderwerp is en welke leerdoelen daaraan verbonden zijn.

Klanken in Kleuren | Methode les 1 t/m 10

Ben je ervan overtuigd dat deze methode geschikt is voor jou en je leerlingen? Bestel hier de methode.

Klanken in Kleuren | Les 11 t/m 20

De inhoudsopgave geeft aan wat per les het onderwerp is en welke leerdoelen daaraan verbonden zijn.

Ben je ervan overtuigd dat deze methode geschikt is voor jou en je leerlingen? Bestel hier de methode.

Klanken in Kleuren | Les 21 en verder

De methode Klanken in Kleuren omvat 25 lessen. Uitbreiding van de leerlijn naar 30 lessen of meer staat op de planning voor 2024.