Als muziekdocent op muziekscholen en basisscholen heb ik veel muzieklessen geschreven voor de verschillende leerjaren.
Momenteel werk ik bij de educatieve uitgeverij Delubas als auteur mee aan de digitale muziekmethode ‘Uit de kunst Muziek & dans’.

Vanuit mijn passie om veel kinderen op een speelse manier met muziek in aanraking te brengen publiceer ik hier regelmatig muzieklessen. Deze kant-en-klare muzieklessen kan je als leerkracht eenvoudig voorbereiden en uitvoeren met je groep. Hier en daar worden de lessen zelfs ondersteund door instructie-video’s.

Lessen voor groep 1 t/m 3

In iedere muziekles komt steeds een ander aspect van de muziek aan bod: toonsterkte, toonduur, toonhoogte of tempo.
Het thema van de muziekles wordt ingeleid met een lied.
De muzikale tegenstellingen zoals hard-zacht, kort-lang, (om)hoog-(om)-laag en snel-langzaam ervaren de kinderen d.m.v. bewegingsopdrachten.
Daarna gaan de kinderen deze tegenstelling verklanken op muziekinstrumenten.
Tenslotte kunnen de kinderen via (grafische) notatie spelen wat er genoteerd staat en noteren ze wat ze spelen.

Lessen voor groep 4 t/m 8

In de muzieklessen voor deze groepen zijn de leerlingen zelf actief lerend bezig [onderzoekend & ontwerpend leren]. In deze muzieklessen heb je als leerkracht een begeleidende rol. Je introduceert het thema en legt de opdracht aan de leerlingen uit.
De leerlingen kunnen met deze opdracht in groepjes creatief aan de slag met de muzikale aspecten binnen het kader van het thema. Ze onderzoeken klankmogelijkheden van de muziekinstrumenten die gebruiken. Ze ontdekken de zeggingskracht van muziek wanneer zij muziekstukken ontwerpen.
De leerkracht bewaakt het proces, schept de kaders en stimuleert de leerlingen in hun creatieve ontplooiing.

Volg de ontwikkelingen door je kosteloos te abonneren en je ontvangt de nieuwste berichten in je mailbox.

groep1-2groep3-4groep5-6groep7-8