Sonata Muziekonderwijs

MuziekMatch voor Muziekcoaching

Om muziekles op scholen te stimuleren is geld nodig. Nadat de Impulsgelden Muziekonderwijs zijn afgelopen is er gelukkig een nieuw initiatief. De MuziekMatch!

Wat is de MuziekMatch?

De MuziekMatch is een subsidie van het ministerie van OCW voor 2019 en 2020. Met deze subsidie wordt structureel muziekonderwijs in de regio gestimuleerd. Samenwerking met andere partijen is het uitgangspunt. Deze partijen dragen ieder voor een gelijk deel bij aan duurzaam muziekonderwijs in hun regio.

MuziekMatch

Welke partijen zijn er?

 1. De provincie en/of gemeenten.
  Het geld dat vanuit de gemeente en/of provincie komt hoeft geen nieuw geld te zijn, maar mag in beleid opgenomen geld voor muziekonderwijs zijn. Het mag echter niet al eerder gematcht geld zijn (zoals Cultuureducatie met Kwaliteit).
 2. Private partijen zoals bedrijven, investering uit het eigen schoolbudget, vermogensfondsen, serviceclubs en van particulieren.
 3. De MuziekMatch!
Wat kan je doen met de subsidie?

De wensen en behoeften van scholen zijn leidend, met het verduurzamen van het muziekonderwijs als doel.
Dat kan bijvoorbeeld met:

 • Personeel (inzet vakleerkracht, die bijvoorbeeld ook het leerkrachtenteam ondersteunt)
 • Materialen (instrumenten, lesmethode)
 • Deskundigheidsbevordering van groepsleerkrachten
 • Ruimte geschikt maken voor muziekles
 • Inkopen van aanbod van muziekaanbieders
 • Netwerkvorming en samenwerkingen met derden, zoals muziekverenigingen, maar ook private partijen
 • Inzet van een regionale projectleider of kwartiermaker of het opdoen of inhuren van expertise op het gebied van het werven van private gevers

De Muziekcoach kan je helpen!
– Vraag advies over de aanschaf van instrumenten of een lesmethode.
– Bespreek een coachingstraject om de deskundigheid van leerkrachten te vergroten.

Wil je meer informatie over de MuziekMatch? Bekijk de dit document.

2 reacties op “MuziekMatch voor Muziekcoaching”