Lydia Nagel

Muziekdocent, – trainer & -coach

Introductie

Uit onderzoek blijkt dat kinderen bij 2 uur muziekles per week beter worden in rekenen, taal en spelling!
Maar… veel leerkrachten vullen nauwelijks 1 uur muziekles per week. Niet alleen vanwege de werkdruk maar omdat ze het vak zo moeilijk vinden. Daarom geef ik muziektrainingen en -coaching aan leerkrachten.

Deze  trainingen en coaching zijn zeer effectief  omdat ik uit ga van de leervraag en  het beginniveau van de leerkrachten.
In mijn trainingen en coaching:
– ontdekken leerkrachten wat zij al wèl kunnen.
– krijgen ze  meer plezier in het vak muziek.
– en leren ze nieuwe muzikale vaardigheden.

Ook zorg ik  voor verbinding binnen het team:
– leer elkaars sterke punten kennen.
– en maak ook ná de training gebruik  van elkaars expertise.

Biografie

Ik ben Lydia Nagel. Ik heb blokfluit en schoolmuziek gestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Aansluitend heb ik de certificaten ‘Muziek op schoot’ en ‘Samenspeelles’ behaald. Sinds 1990 werkte ik aan diverse muziekscholen en kunstinstellingen. Mijn werkzaamheden waren zeer divers: blokfluitlessen, AMV-lessen, dreumes- en peutermuziek, vakleerkracht muziek, muziekprojecten op basisscholen, muziekcursussen en workshops in kinderopvang en naschoolse opvang.

Sinds 2010 heb ik mijn muziekpraktijk Sonata Muziekonderwijs in Den Haag. De werkervaring die ik heb opgedaan als vakleerkracht muziek op basisscholen gebruik ik nu in het geven van  trainingen en co-teachingstrajecten t.b.v. deskundigheidsbevordering op het gebied van muziek binnen het basisonderwijs.

Trainer / Coach

Ik geef trainingen, workshops, studiedagen en co-teachingstrajecten t.b.v. deskundigheidsbevordering op het gebied van muziek binnen het basisonderwijs. Ik geef leerkrachten in het basisonderwijs praktische tips en tools waarmee ze zelf in de klas aan de slag gaan. Ook maken leerkrachten en scholen gebruik van mijn expertise bij het uitwerken en implementeren van een leerlijn voor het vak muziek, aan de hand van een (digitale) muziekmethode.

Het aanbod aan trainingen en co-teachingstrajecten is maatwerk:

  • De leervraag van de school, het team of de individuele leerkracht staat centraal.
  • Het begin-niveau van de leerkracht(en) is uitgangspunt.
  • De kennis en vaardigheden kunnen direct worden toegepast in de praktijk.

Mijn insteek is dat leerkrachten na een training of coaching ook daadwerkelijk met het geleerde aan de slag kunnen en dat ook zullen gaan doen. Voor die implementatie is het van belang dat het team dat samen aanpakt. Daarom is tijdens de training het uitwisselen van ervaringen, leerwensen en kennis van elkaars expertise van de leerkrachten onderling een belangrijke pijler.
‘Plezier in muziek’ is het motto van Sonata Muziekonderwijs en komt in iedere training en co-teachingstraject naar voren!

http://www.sonatamuziekonderwijs.nl