Sonata Muziekonderwijs

, , ,

Rekenen & muziek | De wolf en de 7 geitjes

8,25

De lessenserie Rekenen & Muziek voorziet in een behoefte bij leerkrachten om de rekenlessen voor de kinderen van groep 2 t/m 4 aantrekkelijk te maken door het toevoegen van muzikale verwerkingsopdrachten. Door het combineren van een muziekmoment met een rekenspelletje sla je 2 vliegen in 1 klap: je besteed gedurende de lesweek meer tijd aan muziek én je slijpt ongemerkt een rekenoefening in. De kinderen zijn merkbaar gemotiveerder voor de rekenles waar een muzikaal element aan is toegevoegd. 


Bij aankoop van deze lessenserie ontvang je de lesbeschrijvingen, het liedje en de link naar het luistervoorbeeld, de bordmaterialen en handige lestips over het gebruik van de 3 werkvormen in een lagere of hogere groep als extra uitdaging of als spelvorm voor extra verwerking van de leerstof.

Vak: Rekenen
Groep: 2 t/m 4
Doel: Deze lessenserie gebruik je
a) om nieuwe leerstof te introduceren.
b) om een vorige leerstap te herhalen.
c) als tussendoortje om nog eens met de leerstof bezig te zijn.
d) om je groep te belonen.
Onderwerp:
Deze lessenserie wordt gebruikt om te oefenen met:
– Tellen: 1 erbij en 1 eraf (groep 2).
– Splitsen: het getal 7 in ongelijke delen (groep 3).
– Klokkijken: heel- , half- uur, kwartier en 5 minuten (groep 4).
Beginsituatie:
Les voor groep 2 & 3: geen voorkennis vereist.
Les voor groep 4: de kinderen moeten bekend zijn met de hele- en halve uren en kwartieren.
Opstelling: Normale klassenopstelling

Andere suggesties…