Sonata Muziekonderwijs

Het ritme van de regen

Het regent dat het spat, wie niet gauw naar binnengaat wordt kletsnat! In deze les lopen de kinderen in de maat door de regen. Met ritmestokjes spelen ze de maat mee. Let erop dat je op tijd stil staat en een dak boven je hoofd hebt. In je huisje hoor je spetters van de druppels op het dak. Welke ritmes maken deze regendruppels? Speel mee met het ritme van de regen.

Doelgroep: Groep 4
Thema: Herfst; regen; naar buiten.
Doel: Aan het eind van deze les kunnen de kinderen Het regent dat het spat zingen. De kinderen kunnen tijdens het lied in de maat lopen en op tijd stilstaan, zoals de liedtekst aangeeft. De kinderen kunnen ritmes naspelen met hun ritmestokjes.
Voorbereiding:
1. Het lied Het regent dat het spat kunnen zingen (zie knop Luistervoorbeeld Regenlied).
2. Eventueel kleuterspeellokaal reserveren.
3. Instrumenten klaarleggen:
– Trommel met zachte klopper
– Ritmestokjes, 2 voor ieder kind

Les 1

Tijdsduur: 15 minuten

Lopen in de regen

Deze muziekles geef je in een ruim lokaal of het kleuterspeellokaal. Houd de ruimte leeg en geef iedere leerling 2 ritmestokjes.

 • Geef ieder kind 2 ritmestokjes.
  Geef de kinderen de opdracht een plekje in de ruimte te zoeken (niet ergens op, onder of achter).
 • Vertel de kinderen dat jij een lied gaat zingen en dat zij daarbij rond mogen lopen door het lokaal.
  ‘Tik ondertussen met je ritmestokjes tegen elkaar terwijl je loopt’.
  ‘Bij het woordje ‘binnen’ sta je stil en houd je de 2 ritmestokjes als een dak boven je hoofd’.
 • Neem een trommel in je hand.
  Speel op de trommel een lekker looptempo (in de maat).
  De leerlingen lopen in de maat mee op de trommelslagen.
  Zij tikken met hun ritmestokjes in het tempo mee, dat ondersteunt hun maatgevoel tijdens het lopen.
  Zing het lied terwijl je de maat op de trommel slaat.
 • Herhaal deze werkvorm meerdere keren en voer het tempo steeds een beetje op.
  Dit daagt de leerlingen uit om aandachtiger te luisteren naar het lied totdat het woordje ‘binnen’ langskomt.

Zingen

 • Geef de kinderen de instructie om in een kring op de grond zitten (in het kleuterspeellokaal) of weer plaats te nemen aan hun tafel.
  Vertel de leerlingen dat zij hun ritmestokjes achter hun rug leggen (in het kleuterspeellokaal) of onder hun stoel.
 • Tijdens het rondlopen hebben de kinderen het lied meerdere keren gehoord.
 • Zing het lied nu met de leerlingen samen.
  Oefen eventueel nog op de tekst of melodie.
 • Tenslotte slaan de kinderen tijdens het zingen de maat, met hun handen om en om, op de bovenbenen.  Bij het woordje ‘binnen’ houden ze beide handen als een dakje boven hun hoofd en wordt het dus vanzelf stil. Herhaal dit enkele keren.
Uit de liedbundel ‘Ding-Dong’

Energizer | Wie is er binnen?
De afwisseling tussen lopen en stilstaan is een fijne activiteit om tussen de lessen door toe te passen. Een echte energizer wanneer je er een afvalrace van maakt: wie te laat binnen is (dus niet op tijd stilstaat) is af en gaat weer op zijn plek zitten.
Uiteraard blijft iedereen meezingen, ook wanneer hij/zij af is. Zij slaan bovendien met hun handen om en om, op de bovenbenen de maat mee. Bij het woordje binnen houden ze beide handen als een dakje boven hun hoofd.

Je kan de les hier stoppen en het vervolg van deze les voor een volgende muziekles bewaren.

Laat een reactie achter