Sonata Muziekonderwijs

Muziek op de boerderij

Les 2

Tijdsduur: 15 minuten

Dierengeluiden op muziekinstrumenten
 • Deel de muziekinstrumenten uit onder de kinderen:
  – 3 trommels voor de koeien (1 trommel per kind)
  – 3 raspen voor de varkens (1 rasp per kind)
  – 3 schellenramen voor de honden (1 schellenraam per kind)
  – ritmestokjes voor de kippen (alle overige kinderen krijgen 2 ritmestokjes)
 • Zing het lied met de oorspronkelijke tekst en wijs de kinderen met de trommels aan. Zij slaan na afloop van het lied op de trommel om het geloei van de koe uit te beelden.
 • Herhaal deze werkvorm met de andere dierennamen en muziekinstrumenten. Zo leren de kinderen welk dier zij op hun instrument uitbeelden.
Geluidenspel
 • Nodig de kinderen uit om weer te kijken naar de Boerderij-vertelplaat.
 • Schuif met een aanwijsstok over de afbeelding. Wijs de koe aan.
  Vertel de kinderen met de trommels dat zij met stevige en rustige slagen op de trommels spelen zolang je de koe aanwijst.
 • Schuif met de aanwijsstok over de afbeelding en wijs het varken aan.
  Vertel de kinderen met de raspen dat zij met rustige beweging de raspen laten horen zolang je het varken aanwijst.
 • Schuif met een aanwijsstok over de afbeelding. Wijs de kippen aan.
  Vertel de kinderen met de ritmestokjes dat zij vlug en zacht met hun stokjes tikken zolang je de kip aanwijst.
 • Schuif met de aanwijsstok over de afbeelding en wijs de hond aan.
  Vertel de kinderen met de schellenramen dat zij met rustige beweging de schellenramen laten horen zolang je de hond aanwijst.
 • Let op: Tijdens het schuiven van de aanwijsstok naar een ander dier speelt geen enkel kind op zijn/haar instrument!

Tip: lees ook kader Dirigeren: hoe je de kinderen stimuleert om op tijd in te zetten of te stoppen met spelen.

Extra Het spel wordt spannend als je een dier aanwijst waarvoor je geen instrumenten in de groep hebt uitgedeeld. Bijvoorbeeld een schaap. Zo kan je tijdens de route die je met je aanwijsstok over de afbeelding maakt de stiltemomenten langer laten duren.

Dirigeren
Wijs de kinderen erop dat ze goed blijven kijken naar jouw aanwijsstok. Oefen met hen dat zij zo precies mogelijk beginnen met spelen als de aanwijsstok op hun dier komt. Zolang de stok op hun dier blijft wijzen gaan de kinderen door met spelen. Zij stoppen met spelen op hun instrument wanneer jij met de aanwijsstok van hun dier af gaat.