Sonata Muziekonderwijs

Spinnetje Kruis

In de herfst is het knutselen van spinnenwebben met wollen draden een favoriete opdracht. In deze muziekles gebruik je de wollen draden om de toonduur van muziekinstrumenten weer te geven. Lange draden voor de lange klanken en korte draden voor de kort klinkende instrumenten. Zo maak je je eigen dradenmuziek.

Doelgroep: Groep 3
Thema: Herfst; spinnen; spinnenweb.
Doel: Aan het eind van deze les kunnen de kinderen het lied Spinnetje Kruis zingen. De kinderen kunnen de toonduur van diverse muziekinstrumenten in een loopafstand weergeven. De kinderen kunnen de toonduur van diverse instrumenten visueel weergeven met draden. De kinderen kunnen een compositie met lange en korte tonen instrumentaal uitvoeren.
Voorbereiding:
1. Het lied Spinnetje Kruis kunnen zingen (zie knop Luistervoorbeeld Spin-lied).
2. Het gedicht ‘De spin Sebastiaan’ van Annie M. G. Schmidt klaarzetten (zie knop Gedicht Spin Sebastiaan).
3. Een knot wol en een schaar klaarleggen.
4. Zorg voor ruimte in je lokaal of reserveer het kleuterspeellokaal.
5. Instrumenten klaarleggen:
– 2 muziekinstrumenten; maak daarbij de keuze uit:
a. een lang klinkend instrument: triangel of bekken
b. een middellang klinkend instrument: klankstaaf of klokkenspel
(NB: claves of woodblock worden in de les niet gebruikt vanwege hun extreem korte toonduur)

Les 1

Tijdsduur: 15 minuten

Intro
 • Introduceer het thema met het gedicht ‘De spin Sebastiaan’ van Annie M.G. Schmidt.
 • Voer een kringgesprek en vraag de kinderen of zij ook wel spinnenwebben in huis hebben gezien. Met of zonder spin?
  Bespreek met de kinderen waar spinnen buitenshuis hun webben aan vast maken.
 • Vertel dat je een liedje over een spin kent en zing het lied Spinnetje Kruis voor.
Zingen
 • Zing het lied Spinnetje Kruis nog een keer. Geef de kinderen vooraf een luistervraag: ‘Waaraan maakt de spin zijn web vast in de boom?’
 • Zing het lied hierna nog een keer en stel vooraf de luistervraag: ‘Hoe maakt een spin een web vast ‘in het raam’?’
 • Tenslotte stel je de luistervraag: ‘Waarvan maakt de spin haar web?’en zing het lied.
 • Het stellen van de luistervragen wissel je af met het voorzingen van het lied. Oók als een kind een goed antwoord geeft kan je het lied nog eens voorzingen ter bevestiging van het antwoord. Voor het aanleren van het lied is het namelijk van belang dat de kinderen het lied meerdere keren aandachtig beluisteren.
 • Zing het lied tenslotte samen met de kinderen.
Bewegen als spinnetjes
 • Geef de kinderen de opdracht om een eigen plekje in de ruimte te zoeken (niet ergens op, onder of achter!).
 • Neem het bekken of de triangel in je hand.
 • Geef de kinderen de opdracht om goed te luisteren naar de klank van het instrument dat je gaat aanslaan. Vertel ze dat ze, zo lang ze de klank kunnen horen, op hun tenen (‘zo zacht als spinnenvoetjes’) door het (speel)lokaal lopen. Dus als de klank niet meer te horen is staan de kinderen weer stil.
 • Herhaal dit enkele keren zodat de kinderen steeds preciezer leren luisteren en bewegen.
 • Pas dezelfde luister- en bewegingsopdracht toe voor het middellang klinkende instrument (klankstaaf of klokkenspel).
 • Bespreek na afloop of de kinderen hebben opgemerkt bij welk instrument ze het langst konden lopen.


Je kan de les hier stoppen en het vervolg van deze les voor een volgende muziekles bewaren. 

Tekst en melodie: M. Oosting-Bender

Luistervragen
Het stellen van luistervragen maakt de kinderen bewust van de inhoud van het lied. Daarbij verrijk je de woordenschat van de kinderen. Zo kan je tijdens het aanleren van het lied het woord ‘weven’ uitleggen.

Tip!
Geef deze lesactiviteit in een ruim lokaal of het kleuterspeellokaal. 

1 gedachte over “Spinnetje Kruis”

Laat een reactie achter