Sonata Muziekonderwijs

Thema muzieklessen groep 4

Deze pagina wordt bijgewerkt wanneer een nieuwe thema-les wordt toegevoegd aan de Muzieklessen.

Maak muziek met afval [Kinderboekenweek 2022] | Nieuwe les!
Thema: Afval; aarde; recycling; milieu.
Inhoud: Je kent ze zelf vast wel, de (filmpjes van) straatmuzikanten die gebruik maken van allerhande spullen in plaats van instrumenten? De kinderen gaan in deze les ook muziek maken met spullen uit de afvalbak. Daarbij leren ze een Engels liedje over recycling van afval. De kinderen bedenken zelf een ritmisch muziekstuk met het meegebrachte afval. Trash is fun in deze muziekles!
Doel: Aan het eind van deze les kunnen de kinderen het liedje Recycle-song meezingen. Ze begeleiden het liedje met van huis meegebracht afval, ingedeeld naar materiaal waarvan het afval is gemaakt. De kinderen kunnen samen een ritmisch muziekstukje bedenken en uitvoeren met de meegebrachte afvalproducten.
De download van deze les is verkrijgbaar in onze shop!

Winterkou
Thema: Winter; kou; kleding; stilte; harde en zachte geluiden (toonsterkte).
Inhoud: Brrrr, wat is het koud buiten! Kleed je goed aan tegen de Winterkou en zing dit lied mee. In deze les draait alles om stilte. Met het weggum-spel verdwijnen de woorden van het liedje. De kinderen luisteren naar de stilte om hen heen. Tenslotte maken ze een Stiltepartituur en laten deze horen op muziekinstrumenten. Deze muziekles vraagt van de kinderen concentratie en samenwerking.
Doel: Aan het eind van deze les kunnen de leerlingen het lied Winterkou zingen. Ze kunnen delen van het lied innerlijk zingen en trainen daarmee hun innerlijk gehoor. De kinderen kennen de woorden Piano en Forte. Ze passen de afkorting van deze woorden (P en F) toe bij het maken van een Stiltepartituur. De kinderen beleven de kracht van stilte in relatie tot het spelen op een muziekinstrument.
De download van deze les is verkrijgbaar in onze shop!

Het ritme van de regen
Thema: Herfst; regen; naar buiten.
Inhoud: Het regent dat het spat, wie niet gauw naar binnengaat wordt kletsnat! In deze les lopen de kinderen in de maat door de regen. Met ritmestokjes spelen ze de maat mee. In huis hoor je spetters van de druppels op het dak. Speel het ritme van de regen.
Doel: aan het eind van deze les kunnen de kinderen Het regent dat het spat zingen. De kinderen kunnen tijdens het lied in de maat lopen. De kinderen kunnen korte ritmes naspelen. 

Halloween bij Heks Karoetsie
Thema: Sprookjes; heksen; toveren; Halloween; griezelen.
Inhoud: Met Halloween is het weer de tijd van heksenliedjes en spannende geluiden. In deze les maken de kinderen met muziekinstrumenten een spannend klankspel rondom het lied Heks Karoetsie. Welke geluiden in de heksenhut klinken lang? En welke geluiden juist kort? Zijn er veel geluiden tegelijkertijd of hoor je soms een zacht tikje of een harde bons? Laat maar horen!
Doel: aan het eind van deze les kunnen de kinderen met gebruik van diverse muziekinstrumenten een klankspel uitvoeren waarin zij de geluiden in de hut van Heks Karoetsie laten horen. De kinderen letten daarbij op het effect van lange en korte klanken, van harde en zachte geluiden en veel of weinig geluiden tegelijkertijd.
De download van deze les is verkrijgbaar in onze shop!

Hoort, wie klopt daar?
Thema: Sinterklaas.
Inhoud: Het luisterspel welke liedje klap ik? kan je op ieder moment van de schooldag toepassen. Met luisterspelletjes oefen je de luisterhouding en -concentratie. In de weken voor 5 december lenen de Sinterklaasliedjes zich goed voor dit spel. In de 2e helft van de les breid je het raadspel uit met de notatie van het ritme. De kinderen bedenken zelf manieren om ritmes te noteren.
Doel: Aan het eind van deze les kunnen de leerlingen Sinterklaas-liedjes ritmisch klappen en noteren. De leerlingen hebben verschillende notatie-mogelijkheden onderzocht en kunnen deze toepassen.
De download van deze les is verkrijgbaar in onze shop!

Vrolijk Kertsfeest
Thema: Kerstmis, Oud & Nieuw, Nieuwjaar.
Inhoud: Geniet van de sfeer die de aankomende kerstperiode met zich meebrengt. In deze les zingen de kinderen een lied met een kerst- en nieuwjaarsgroet. Ze leren daarbij een 3-stemmige begeleiding op melodie-instrumenten als sfeervolle omlijsting van het lied. Het lied en de begeleiding zijn eenvoudig aan te leren. Speelt en zingt jouw groep dit lied straks op de kerstviering?
Doel: Aan het einde van deze les kunnen de kinderen het lied Vrolijk kerstfeest zingen. De kinderen kunnen bij dit lied meespelen met triangels en een 3-stemmige melodische begeleiding op klokkenspelen.
De download van deze les is verkrijgbaar in onze shop!

Gisteren morgen vandaag
Thema: Tijd; rekenen; dagritme; ruimtelijk inzicht; klankleur.
Inhoud: Wat is tijd nog meer dan klokkijken, de dagen van de week of de maanden van het jaar? Met het lied Gisteren, morgen, vandaag van Jeroen Schipper word je in deze les op het verkeerde been gezet als je niet goed oplet! Deze les bevat leuke Energizers: springen door de dagen heen, op tijd klappen en stampen en bedenk zelf je instrumenten. Doe je mee?
Doel: Aan het eind van deze les kunnen de kinderen het lied Gisteren morgen vandaag zingen. Ze voeren bij het lied een springopdracht uit en begeleiden het lied met bodysounds. De kinderen kunnen op muziekinstrumenten woordaccenten meespelen. De kinderen kunnen in de klas verschillende voorwerpen selecteren op klankkleur, ter begeleiding van het lied.
De download van deze les is verkrijgbaar in onze shop!

Lentebolletjes-muziek
Thema: Lente; bloembollen; groeien & bloeien.
Inhoud: In de lente komen de eerste bloembollen uit de grond omhoog. De kinderen zingen het lied Bolletjes uit de grond. Ze kennen dit lied nog uit groep 3. In groep 4 leren ze de bodypercussie bij het lied. Deze bodypercussie geeft het ritme en de toonhoogte van het lied weer. Daarna spelen de kinderen het lied Bolletjes uit de grond op staafinstrumenten. De grafische notatie helpt hen daarbij.
Doel: Aan het eind van deze les kunnen de kinderen met bodypercussie het lied Bolletjes uit de grond uitvoeren. Op staafinstrumenten kunnen de kinderen het lied spelen.
De download van deze les is verkrijgbaar in onze shop!

Spelen met mijn spiegelbeeld
Thema: Spiegelen; zintuigen (oor).
Inhoud: Luisterspel – welk instrument hoor je? Met luisterspelletjes oefen je de luisterhouding en -concentratie. Minimale tijdsduur: 15 minuten.
Doel: Bij dit spel luisteren de kinderen aandachtig naar de muziekinstrumenten in de klas. Horen ze een instrument dat zij zelf in handen hebben dan spelen zij ook op hun instrument.

Lente langs de Moldau
Thema: Lente; reizen; verre landen; varen.
Inhoud: In de lente smelt het water in de bergen en een beekje ontspringt. De steeds breder wordende rivier stroomt door afwisselend landschap. De kinderen leren het lied Row your boat zingen en beluisteren het muziekstuk De Moldau. Daarna gaan de kinderen zelf muziek maken. Ze laten daarin horen wat zich op de wallenkant afspeelt naast de voorbij stromende rivier.
Doel: Aan het eind van de les kunnen de kinderen het lied Row your boat zingen. Ze hebben het muziekstuk De Moldau van Smetana beluisterd en herkennen in de muziek de omgeving, gebeurtenis of plaats die deel uitmaken van het verhaal in de muziek. De kinderen kunnen met geluiden en op muziekinstrumenten een omgeving, gebeurtenis of plaats uitbeelden. Ze letten op tempo, toonsterkte, toonduur en klankkleur. De kinderen kennen de muziekvorm ‘rondo’.
De download van deze les is verkrijgbaar in onze shop!

Het ei van de Paashaas
Thema: Pasen; paashaas; paasei; kleuren.
Inhoud: Bij Pasen hoort het verven van eieren. In deze muziekles doen de kinderen dat ook, maar dan op papier! De les begint met het lied Eieren, klein en groot. Wist je dat je de stippen en strepen op de paaseieren als grafische notatie kan gebruiken? Je kan dit laten horen op een staafinstrument. De kinderen versieren de op hun werkblad afgebeelde eieren met stippen, strepen en golvende lijnen terwijl ze luisteren naar de muziek.
Doel: aan het eind van deze les kunnen de kinderen het lied Eieren klein en groot zingen. De kinderen kunnen toonhoogte noteren, verdeeld in hoog, laag en midden. De kinderen kunnen korte klanken of glijdende motiefjes (glissandi) op een staafinstrument herkennen en weergeven in grafische notatie.
De download van deze les is verkrijgbaar in onze shop!

Ik ben een ridder met een baard
Thema: Ridders & kastelen; Middeleeuwen; sprookjes.
Inhoud: Ridders zijn stoer, verslaan draken en bevrijden prinsessen! Zo gaat dat in sprookjes én daarover gaat het liedje in deze muziekles. Maar ridders bestonden ook echt. Ze maakten deel uit van de hofhouding op het kasteel. Hoe zag dat leven op een kasteel eruit? En naar welke muziek luisterden de mensen toen? In deze les luisteren de kinderen naar muziek en instrumenten uit de Middeleeuwen.
Doel: aan het einde van deze les kunnen de kinderen het lied Ik ben een ridder met een baard zingen. De kinderen hebben geluisterd naar muziek uit de Middeleeuwen en kunnen 3 instrumenten benoemen.

Ik word… componist!
Thema: Componist; Mozart; variatie; piano; Kortjakje; kinderliedjes; beroepen; groot zijn; doen alsof.
Inhoud: Samen muziek maken is leuk! Maar hoe wordt muziek gemaakt? De muziek waar je naar luistert is door iemand bedacht en opgeschreven. Hoe bedenk je zoiets? In deze les luisteren de kinderen naar muziek van Mozart en gaan ze zelf met boomwhackers een variatie maken op de melodie van Kortjakje.
Doel: Aan het eind van deze les kennen de leerlingen het begrip variatie in muziek. Ze kunnen de variaties van Mozart, op de wijs van Kortjakje, indelen en omschrijven als vrolijke en verdrietige muziek. De kinderen kunnen Kortjakje uitvoeren op boomwhackers. Ze kunnen, met gebruik van boomwhackers,  zelf variaties maken op de melodie van Kortjakje.
De download van deze les is verkrijgbaar in onze shop!

Graag hoor ik van jou welke thema’s je in in jouw klas vaak gebruikt. 
Stuur je me een berichtje? Vermeld daarbij ook voor welke groep het thema is. 
Lees ook: