Uit onderzoek blijkt dat kinderen bij 2 uur muziekles per week beter worden in rekenen, taal en spelling!
Maar veel leerkrachten vullen nauwelijks 1 uur muziekles per week. Niet alleen vanwege de werkdruk maar omdat ze het vak zo moeilijk vinden. Daarom geeft Sonata Muziekonderwijs deskundigheidsbevordering muziek voor het basisonderwijs d.m.v. team-trainingen en individuele coaching aan leerkrachten.

Deze  trainingen en coaching zijn zeer effectief  omdat ze uitgaan van de leervraag en  het beginniveau van de leerkrachten.
In de trainingen en coaching:

  • ontdekken leerkrachten wat zij al wèl kunnen.
  • krijgen ze meer plezier in het vak muziek.
  • en leren ze nieuwe muzikale vaardigheden.

Het aanbod aan trainingen, co-teachingstrajecten en (team-)workshops is vanzelfsprekend maatwerk en de kennis en vaardigheden kunnen direct worden toegepast in de praktijk.

Ook zorgt Sonata Muziekonderwijs voor verbinding binnen het team:

  • het uitwisselen van ervaringen, leerwensen en kennis wordt gestimuleerd.
  • leerkrachten leren elkaars sterke punten kennen.
  • de scholing wordt geborgd door ook na de training gebruik te maken van elkaars expertise.