“Tijdens het leer- en werkproces krijg je direct bijsturing”

Co-teaching is een effectieve vorm van coaching-on-the-job die de handelingsvaardigheid van leerkrachten versterkt. Via co-teaching krijgen leerkrachten individuele begeleiding:

  • bij de organisatie van de les.
  • bij het vlot toepassen van eigentijdse (digitale) muziekmethodes.
  • ter verbetering van muziek-didactisch handelen.

Het vak muziek krijgt weer een duidelijke plek in het curriculum van het basisonderwijs. Nieuwe digitale muziekmethodes komen op de markt en bestaande muziekmethodes ontwikkelen zich verder tot een volwaardige leerlijn van groep 1 t/m 8. De werkdruk van leerkrachten neemt (tijdelijk) toe wanneer zij met hun schoolteam besluiten een muziekmethode schoolbreed in te voeren.
Door co-teaching worden leerkrachten ondersteund in toepassen van (nieuwe) methodes t.b.v. werkdrukvermindering.

Een regulier co-teachingstraject beslaat 13 uur en bestaat uit een intake-gesprek, een tussen- en eindevaluatie en 6 lesuren coaching-on-the-job.
Samen met de co-teacher bereidt de leerkracht de lessen voor. Na afloop van de les vindt altijd een nabespreking plaats. De co-teacher levert daarnaast vakinhoudelijke informatie aan ter ondersteuning van het muziek-didactisch handelen.

In geval van nieuwe coachingsvragen kan het traject in overleg met telkens 6 uur worden verlengd.

Voor vragen en prijzen kan je gebruik maken van het contactformulier.