“Tijdens het leer- en werkproces krijg je direct bijsturing”

Co-teaching is een effectieve vorm van coaching-on-the-job die de handelingsvaardigheid van leerkrachten versterkt.

Digitale muziekmethode
Het vak muziek krijgt weer een duidelijke plek in het curriculum van het basisonderwijs. Nieuwe digitale muziekmethodes komen op de markt en bestaande muziekmethodes ontwikkelen zich verder tot een volwaardige leerlijn van groep 1 t/m 8. De werkdruk van leerkrachten neemt tijdelijk toe wanneer zij met hun schoolteam besluiten een muziekmethode schoolbreed in te voeren.
De co-teacher ondersteunt de leerkracht bij het toepassen van de muziekmethode. Zij helpt de leerkracht in te zien welke leerdoelen een les uit de methode nastreeft en met welke muzikale werkvormen deze bereikt worden.
Dit scheelt de leerkracht op den duur in voorbereidingstijd en draagt zo bij aan werkdrukvermindering.

Muziek-didactisch handelen
Naast het omgaan met de muziekmethode hebben veel leerkrachten ook behoefte aan begeleiding door een co-teacher bij het geven van een muziekles. Hierbij gaat het om praktische vaardigheden zoals het aanleren van een nieuw lied, kennis over de muziekinstrumenten, het lezen en schrijven van grafische muzieknotatie en het notenschrift.
Ook krijgen de leerkrachten handige tips voor klassenmanagement tijdens de muziekles.

Het traject
Een regulier co-teachingstraject beslaat 13 uur en bestaat uit een intake-gesprek, een tussen- en eindevaluatie en 6 lesuren coaching-on-the-job.
Samen met de co-teacher bereidt de leerkracht de lessen voor. Na afloop van de les vindt altijd een nabespreking plaats. De co-teacher levert daarnaast vakinhoudelijke informatie aan ter ondersteuning van het muziek-didactisch handelen.

In geval van nieuwe coachingsvragen kan het traject in overleg met telkens 6 uur worden verlengd.

Contact
Is co-teaching iets voor jou? Neem contact op!

https://sonatamuziekonderwijs.nl/contact/