“Leuk, de verschillende werkvormen”
Schoolorganisaties

Trainingen kunnen door scholen schoolbreed of per bouw worden aangevraagd. De inhoud van de trainingen zijn vraaggestuurd en wordt dus op maat gemaakt. Voor deze trainingen komt Sonata Muziekonderwijs bij u op school om de training te geven.

Voorbeelden van trainingsonderwerpen zijn:

 • Zingen en muziekinstrumenten met kleuters.
 • Muziekinstrumenten in de klas: hoe & wat?
 • Het notenschrift: zelf noten lezen en hoe te gebruiken/aanleren in de groep.
 • Grafische notatie: wat staat er, hoe speel je het en op welke instrumenten?
 • Begeleiden van creatieve processen en groepswerk in de muziekles.

Bij de intake wordt uitvoerig besproken wat de trainingsvraag is zodat voor de juiste werkvormen gekozen kan worden.
Afhankelijk van het aantal deelnemers en het trainingsonderwerp wordt de tijdsduur en het aantal trainingsdagen afgesproken.

Voor vragen en prijsindicaties kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Leerkrachten

Leerkrachten die meer willen weten over de muziekinstrumenten die op scholen gebruikt worden kunnen trainingsdagen volgen.
Met de methode ‘Doen is het beste’ krijg je een overzichtelijk stappenplan en leer je:

 • Muziekinstrumenten te benoemen en bespelen.
 • Muzieknotatie in (digitale) muziekmehodes te lezen en toe te passen in de groep.
 • Leerlingen vaardig te maken in het bespelen van muziekinstrumenten en lezen van notatie.

Met de methode ‘Doen is het beste’ krijg je inzicht in de voorbereiding van een les met muziekinstrumenten en de leeropbrengst voor de leerlingen. Het stimuleert de  ontwikkeling van het creatief denken en scheppend vermogen van de leerlingen (21st Century Skills).

Lesvoorbereiding door de leerkracht:

 • Doel: het muzikale leerdoel dat wil je bereiken met het gebruik van instrumenten.
 • Organisatie: afstemmen aantal muziekinstrumenten op de groepsgrootte.
 • Efficiënt: klassikale instructie en groepswerk voor optimale betrokkenheid.
 • Nabespreken: evaluatiepunten die het creatief denken stimuleren.

Leerproces van de leerlingen:

 • Beleving van de muziek als geheel.
 • Experimenteren met muziekinstrumenten, klanken en geluiden.
 • Structuur aanbrengen in klank en geluid van muziekinstrumenten.
 • Toepassing van de muziekinstrumenten in verschillende muzikale context.
 • Ervaring opgedaan met klank, vorm en betekenis van muziek en instrumenten.
Vervolg

Vanuit de trainingen kunnen verzoeken tot co-teaching ontstaan. Zo kunnen binnen een school enkele leerkrachten zich verder bekwamen in het geven van muziekonderwijs en hun expertise overdragen op hun teamgenoten binnen de school.

Voor vragen, prijzen en data kan je gebruik maken van het contactformulier.