Sonata Muziekonderwijs

Wat is jouw talent?

In groep 8 is de afscheidsmusical hét evenement van het schooljaar! Zingen, acteren, dansen maar ook decorbouw, het maken van rekwisieten en kledingstukken, het hoort er allemaal bij.
Het is dan fijn om te weten op welke gebieden de interesses en talenten van de leerlingen liggen.

Stap 1
Introduceer het thema Musical via Schooltv: Afscheidsmusical (7 video’s).

Schooltv_logo_RGB_A_2016
Klik op het Schooltv-logo voor de link naar de filmpjes

Met deze video’s inspireer je de leerlingen met zang- en acteertips, dans-moves en creatieve oplossingen voor decorbouw en kostuumontwerpen.

Stap 2
Organiseer een Groep 8 got talent!
Laat de leerlingen kiezen uit de volgende categorieën:

  • zingen
  • toneelspel
  • dansen
  • maquette bouwen
  • modeshow

De leerlingen vormen zelf groepjes.
De leerlingen die samen willen zingen zoeken een lied uit en oefenen in het samen zingen van dat lied. Het kan een lied zijn dat ze op school geleerd hebben of van hun favoriete artiest.
Het groepje dat wil dansen kiest ook zelf hun muziek en maakt daar een leuke dans-choreografie bij.

De toneel-,  mode- en maquette- groep geef je een kader door het onderwerp van de eindmusical als uitgangspunt te geven: wie, wat of waar? Hou de beschrijving beknopt als je nog niets van de gekozen musical wil verklappen.

Geef de leerlingen 2 oefen- en/of werkmomenten tijdens schooltijd om aan hun performance te werken. Stimuleer hen om ook buiten schooltijd bij elkaar te komen of te overleggen om samen tot een mooi resultaat te kunnen komen.

De groepjes presenteren hun dans-, zang-  of toneelstuk aan de klas. Maquettes worden geshowd en toegelicht en de modeshow wordt gelopen.

Opbrengst

  • Jij als leerkracht ziet de leerlingen aan het werk in hun enthousiasme en met hun creativiteit. Je ontdekt waarschijnlijk talenten die je tot nu toe niet kan vermoeden.
  • De leerlingen dompelen zich onder in het onderwerp musical met alle facetten die daarbij horen. Dit motiveert hen om aan de slag te gaan met hun eigen groep 8 musical!
  • De leerlingen ontdekken waarin zij goed zijn en zich goed bij voelen. Al ben je dan geen zang-talent, jouw bijdrage op het gebied van decorbouw, dans, kostuumontwerp of toneelspel is ook heel waardevol!
  • De leerlingen kunnen van elkaar leren. De dansgroep leert de rest van de klas bijvoorbeeld wat basispassen bij het zingen van een lied.
  • De leerlingen leren samenwerken en samen verantwoordelijk zijn voor het resultaat.

Groep 7

In groep 7 kan je ook al een talentenshow organiseren. Op deze manier raken de leerlingen al vertrouwd met optreden voor elkaar en het presenteren van hun werk. Het waarderen van elkaars talent versterkt het groepsgevoel.
Zo groeien de leerlingen in groep 7 al naar elkaar toe en vormen een veilige en hechte groep als zij in groep 8 gaan beginnen.